Контролер за измерване на ъгли DAC6-1R/220V

φ = (-999º59' ÷ 9999º59'), Us=220Vac, 95x49x113mm

Цена 133 лв. без ДДС

Цифровият контролер DAC6-1R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на ъгли в диапазона от -999º59' до 9999º59'. Контролерът за измерване на ъгли има два входа "A" и "B" и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OVM1-18.24.F). Контролерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).
( Актуализиран на 04.11.2022г. )

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Цифровият контролер за измерване на ъгли DAC6-1R е с реверсивно действие и служи за отчитане на ъглови премествания, които се визуализират в градуси и минути. Контролерът показва положителни и отрицателни ъгли. Има два броячни входа А и В, и е предназначен за съвместна работа с енкодери или датчици тип OVM1-18.24.F с два дефазирани изхода (Рис.2). За правилната работа на контролера предварително в паметта му се въвежда броя импулси “n” на енкодера, който е свързан към входовете на контролера. Точността на отчитане на ъгловите премествания може да бъде променена, чрез промяна на коефициента на интерполацията “i” на входните импулси A и B, който може да приема стойности 1, 2 или 4. Контролерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Цифрова индикация, LED - червена 6 разряда, h=10mm (височина)
Работен диапазон, φ
- a) “360” 0º00´... 360º00´
- б) “-360” -360º00´... 360º00´
- в) “0” -999º59´... 9999º59´
Захранващо напрежение, Us 220VAC ±10%
Консумирана мощност, P 4 W (16 mA)
Максимална честота на входните импулси, f 11kHz
Грешка при отчитане
Работна температура, Tamb -20º...+50º C
Степен на защита IP40
Присъединяване Клеморед
Габаритни размери 95х49х113 mm

Програмируеми параметри

Брой импулси за оборот, (n) 1 ÷ 99999
Коефициент на интерполация, ( i ) 1; 2; 4
Работен диапазон, (or) 360; -360; 0

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Схема на свързване на енкодер към входа на ъгломер DAC6-1R

Рис.1

Схема на свързване на NPN енкодер към входа на контролера

Схема на свързване на PNP енкодер към контролер

Рис.2

Схема на свързване на PNP енкодер към входа на контролера с добавяне на резистор 2K

Илюстрация

Илюстрация на диск с шлицов датчик OV1-18.24.F

Илюстрационна схема за измерване на ъгли чрез използване на датчик OVM1-18.24.F с два дефазирани NPN изхода.

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на корпус 95x49x113 на контролер за панелен монтаж

Кратко описание

Цифровият контролер за измерване на ъгли или така наречения ъгломер DAC6-1R е електронно устройство, което се използва като средство за автоматизация на производствени процеси. Служи за преобразуване на постъпилите към него електрически импулси в ъглови величини (º),(') и тяхното визуализиране върху цифров дисплей.

Типови параметри на контролер за измерване на ъгли DAC6-1R

ТИП ЗАХРАНВ. НАПРЕЖЕНИЕ КОНСУМАЦИЯ
DAC6-1R / 12-24V11÷31VDC / 11÷27VAC2W (85mA)
DAC6-1R / 220V220VAC ±10%4W (16mA)