Шлицов оптоелектронен датчик М18 OVM1-18.24.F

Sn=4mm, NPN/2xNO, 8-30VDC, 100mA, M18x60mm, с два дефазирани изхода

Цена 105 лв. без ДДС

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик OVM1-18.24.F за постоянен ток с два дефазирани изхода се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Датчикът има два нормално отворени изхода тип NPN. Ширината на въздушната междина на оптичния сензор е 4mm. Шлицовият оптичен датчик М18 завършва с 4-проводен екраниран PVC свързващ кабел с дължина 2m. Оптичният датчик има светодиодна индикация показваща състоянието на изходните му сигнали. Изходите на датчика не са защитени от късо съединение.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Шлицовият оптоелектронен датчик М18 има два изходни сигнала “А” и “В”, които са дефазирани на 90º (при растер на наблюдавания обект 0,5mm). Използва се като сензор за измерване на ъглови и линейни премествания, както и за определяне посоката на въртене на валове или линейно движещи се обекти. Принципът на действие се състои в излъчването и приемането на немодулиран (постоянен) светлинен лъч в инфрачервената област на спектъра. Оптичният датчик има добра разделителна способност (0,5 mm). Изходните индикатори на сигналите A и B светят, когато в работната междина няма обект.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Разстояние на действие (ширина на прореза), Sn 4 mm
Захранващо напрежение, Us 8…30 Vdc (Пулс. ±10%)
Остатъчно напрежение (max), Ures 0,45 V (I = 20 mA)
Товарен ток (max), Iout 100 mА
Собствена консумация, Is 25 mA
Изходи А и В (рез. 5,6К към +Us)
Дефазиране на изходи А и В 90º електр. (при растер 0,5 mm)
Работна честота (max), fo 10 kHz
Време на спадане и нарастване, tf / tr 0,1µs / 1,0 µs
Спектрален диапазон на работа 850…950 nm
Осветеност на работната среда 3’000 Lx
Работна температура, Tamb -10º…+50º C
Степен на защита IP65
Индикация на изходите A и B 2 x LED
Присъединителен кабел 4х0,25 mm² + екран, L=2 m
Габаритни размери M18x1, L=60 mm
Корпус - метален CuZn (покритие Ni)

Илюстрация

Схема на свързване

Времева диаграма на изходните сигнали

Времева диаграма на шлицов оптичен датчик OVM1-18-24

Изходна характеристика (Остатъчно напрежение)

Изходна характеристика на оптичен датчик OVM1-18-24

Свързване на датчика към контролер

Схема на свързване на шлицов оптичен датчик OVP1-18-24 с контролер

Илюстрация

Оптоелектронен шлицов датчик OVM1-18-24 с растерна линия

Габаритни размери (mm)

Габаритни размери на шлицов оптичен датчик М18, L=60 mm

Габаритни размери на растерна мерителна линия (mm)

Размери на растерна мерителна линия L=600 mm

Кратко описание

Шлицовият оптичен датчик М18 с два дефазирани изхода OVM1-18.24.F се използва в електрони системи като средство за автоматизация. Датчикът служи за измерване на ъглови и линейни премествания, както и за определяне посоката на движение на обекти. Оптичният шлицов сензор имат дълъг живот на експлоатация благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги в които е включен.