office@esa-control.com

 

Цифрови термоконтролери и терморегулатори

Цифровите термоконтролери и терморегулатори са електронни устройства, които служат за измерване и регулиране на температури. Те се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Основното предназначение на термоконтролерите и терморегулаторите е да визуализират измерената температура и да я регулират чрез включване и изключване на електрическата верига, в която са включени. Термоконтролерите и терморегулаторите се различават функционално един от друг в зависимост от начина на регулиране на температурата (on/off, PID) и от вида на температурния датчик (Pt100, термодвойка), който се използва като чувствителен елемент за измерване на температурата.

Едноканален термоконтролер  TC4-1 / 12-24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12-24V ac/dc,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

TC4-1 / 12-24V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-1/12-24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 114лв. без ДДС

Едноканален термоконтролер  TC4-1 / 220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

TC4-1 / 220V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-1/220V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 118лв. без ДДС

Едноканален термоконтролер  TC4-1F / 12-24V,  T=(-99°...+650°C), Us=12-24V ac/dc, 2 изх.4A/220V, 95x49x113mm

TC4-1F / 12-24V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-1F/12-24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1F/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на аларми, вентилатори и други изпълнителни механизми. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 126лв. без ДДС

Едноканален термоконтролер  TC4-1F / 220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

TC4-1F / 220V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-1F/220V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1F/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на аларми, вентилатори и други изпълнителни механизми. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 130лв. без ДДС

Едноканален термоконтролер  TC4-2 / 12-24V,  T=(-45,0°...+125,0°C), Us=12-24V ac/dc, изх.4A/220V, 95x49x113mm

TC4-2 / 12-24V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-2/12-24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-2/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 114лв. без ДДС

Едноканален термоконтролер  TC4-2 / 220V,  T=(-45,0°...+125,0°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

TC4-2 / 220V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-2/220V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 118лв. без ДДС

Едноканален термоконтролер TC4-2F/12-24V, T=(-45,0°...+125,0°C), Us=12-24Vac/dc, 2 изх.4A/220V, 95x49x113mm

TC4-2F / 12-24V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-2F/12-24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-2F/12-24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на аларми, вентилатори и други изпълнителни механизми. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 126лв. без ДДС

Едноканален термоконтролер  TC4-2F / 220V,  T=(-45,0°...+125,0°C), Us=220Vac, 2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

TC4-2F / 220V

Цифров едноканален термоконтролер TC4-2F/220V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-2F/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Има допълнителен функционален изход, който може да се използва за включване на аларми, вентилатори и други изпълнителни механизми. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 130лв. без ДДС

Двуканален термоконтролер  TC42-1 / 12-24V,  T=(-99°...+650°C), Us=12-24V ac/dc, 2 изх.4A/220V, 95x49x113mm

TC42-1 / 12-24V

Цифров двуканален термоконтролер TC42-1/12-24V

Двуканалният цифров термоконтролер TC42-1/12-24V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета (по едно за всеки канал). Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 144лв. без ДДС

Двуканален термоконтролер  TC42-1 / 220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

TC42-1 / 220V

Цифров двуканален термоконтролер TC42-1/220V

Двуканалният цифров термоконтролер TC42-1/220V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета (по едно за всеки канал). Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 148лв. без ДДС

Термоконтролер с таймер  TCT42-1A / 12-24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12-24V ac/dc, 2 изх.4A/220V, 95x49x113mm

TCT42-1A / 12-24V

Цифров термоконтролер с таймер TCT42-1A/12-24V

Цифровият термоконтролер с таймер TCT42-1A/12-24V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за визуализиране на температурата в диапазона от -99°C до +650°C и оперативното време на работа в диапазона от 0,01 до 99,20 min/sec (h/min). Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета. Едното служи за управление на нагревателя (охладителя), а другото е функционално и е включено през целия период на зададеното оперативно време. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 154лв. без ДДС

Термоконтролер с таймер  TCT42-1A / 220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

TCT42-1A / 220V

Цифров термоконтролер с таймер TCT42-1A/220V

Цифровият термоконтролер с таймер TCT42-1A/220V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за визуализиране на температурата в диапазона от -99°C до +650°C и оперативното време на работа в диапазона от 0,01 до 99,20 min/sec (h/min). Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета. Едното служи за управление на нагревателя (охладителя), а другото е функционално и е включено през целия период на зададеното оперативно време. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 158лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com